Drucken

Meine zwoa Lektorinnen - Stöckl Angela und Mag.Salcher Gerda

 Kulturlandesrätin Beate Palfrade sogt a a poor nette Worte

Am 2. August 2012 hu i mei easchts Biachä "Hopfgoscht wias wor, wias is und wias mia megn" be a Lesung in da Kreativschmiede Stöckl in Hopfgoscht vuagstöt. Narrisch gfreit hot mi, dass a de Kulturlondesrätin Dr. Beate Palfrader dabeigwesn is. Es wor a de Premiere fe des neue, kultige Veronstoitungslokal Kreativschmiede Stöckl in Hopfgoscht.

 

Dass des iwahaupts möglich wor, hu i da Angela Stöckl und ihra Partnerin, da Patricia Walser, zan vadonkn.

Musikalisch umrohmt hot mia des gonze da Reiter Andreas und sei Freind.

De Hopfgoschta Bäurinna homb mit an tollen Buffett sicha a za dea gelungenen Veronstoitung beitrogn. Es wor oafoch bärig.